Skip to content

Privātuma politika

VentSys® ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

  • VentSys® lapas apmeklētāja personas datus apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot lapas apmeklētāja personas datus, VentSys® izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Lapas apmeklētājs piekrīt un atļauj VentSys® reģistrēt, ievadīt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt personas datus, ka arī datus.
  • VentSys® nodrošina lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību un drošību un nekādā veidā tos neizplata un neizpauž trešajām personām. lapas apmeklētājam, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju: kādas ziņas par lapas apmeklētāju ir iegūtas; kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem; informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
  • lapas apmeklētāju personas dati netiek uzglabāti.

Pilnvērtīgai šīs tīmekļa vietnes darbībai tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojumu, Jūs piekrītat to izmantošanai.